Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε...

Αναφερόμαστε φυσικά στην αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε μεταξύ των παρατάξεων του Δημάρχου και της μείζονος αντιπολίτευσης και αφορά το έργο του ΧΥΤΥ στην Βλαχομάνδρα.


Το ιστορικό του θέματος έχει ως εξής:


Η Ενωτική Πρωτοβουλία του κ. Λουκόπουλου κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει Αδιαφάνεια και Απαξίωση στη διαγωνιστική διαδικασία του έργου.


Η παράταξη του Δημάρχου παρενέβη με σκληρή απάντηση και κατηγόρησε την Ενωτική Πρωτοβουλία ότι καθίσταται συνήγορος συμφερόντων διαγωνιζόμενων εταιρειών και αμφισβήτησε τη συνοχή και την ενιαία έκφραση της μείζονος αντιπολίτευσης.

Αυτά μέχρι τώρα και απολύτως υγιής η θεσμική λειτουργία.


Το επόμενο βήμα είναι ή σταματάμε εδώ ή επανέρχεται η Ενωτική Πρωτοβουλία.

Αμ δε!


Τώρα έχουμε την παρέμβαση δημοτικού συμβούλου της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, «…..που κατά το μέρος που με αφορά» αναφέρει, δίνει τη δική του εκδοχή ή της παράταξής του;


Αναφέρει ο κ. Δημητρόπουλος: « …Κατά τα λοιπά τώρα, τα υπονοούμενα της ανακοίνωσης για την παράταξη του κ. Λουκόπουλου τόσο σε ζητήματα συμπεριφορών, όσο και διαχείρισης, στερούνται προφανώς σοβαρότητας, ποσώς δε όταν και εσείς οι ίδιοι το γνωρίζετε, αλλά κυρίως η κοινωνία που μας κρίνει…»


Κύριε Δημητρόπουλε

Η κοινωνία που έλαβε γνώση των δύο αυτών κειμένων της αντιπαράθεσης, αδιαφάνεια και απαξίωση από τη μια και συνήγορος συμφερόντων διαγωνιζόμενων εταιρειών από την άλλη, απλά α ν η σ υ χ ε ί !
Έπεται η Ανακοίνωση του κ. Δημητρόπουλου

Μια οφειλόμενη απάντηση στην δημοτική παράταξη «Συνεργασία πολιτών» του δημάρχου μας Ναυπακτίας κ. Βασίλη Γκίζα. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι της «Συνεργασίας Πολιτών», σχετικά με την χθεσινή απαντητικη ανακοίνωση σας στην παράταξή μας την «Ενωτική Πρωτοβουλία» καικατά το μέρος που με αφορά, η αναφορά σας στο πρόσωπό μου, θέλω να σας επισημάνω τα εξής:

Πάγια αρχή της Ενωτικής Πρωτοβουλίας τόσο κατά την πενταετή διοίκηση του δήμου, όσο και τώρα στην αντιπολίτευση, ήταν και είναι η αρχή της νομιμότητας και της διαφάνειας που όλοι μας υποθέτω επιδιώκουμε, συνοδευόμενες περαιτέρω από την ταχύτερη, οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση, όχι δίκην προθέσεων, αλλά παραγωγής πραγματικού και μετρήσιμου έργου, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα.


Όσον αφορά δε την υλοποίηση των έργων, αποδείχθηκε ότι, από λιμνάζοντα έργα της προηγούμενης από εμάς δημοτικής αρχής, αλλά κυρίως και από δική μας εμπειρία και γνώση, ότι καθυστερήσεις, παρατάσεις και κωλυσιεργίες, είναι σε βάρος οποιουδήποτε έργου και κατά συνέπεια σε βάρος των συμφερόντων και του προγραμματισμού του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, τηρούνται απαρέγκλιτα οι αποφάσεις της παράταξης μας αλλά και οι εντολές του επικεφαλής της παράταξής μας Τάκη Λουκόπουλου,κάτι που είναι αυτονόητο για μας .

Στο εν λόγω ζήτημα λοιπόν, του διαγωνισμού για το μεγάλο έργο του Χ.Υ.Τ.Υ.(Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει των αρχών μας, καταψήφισα νέα παράταση που ζητήσατε, για τους λόγους των επιπτώσεων που παραπάνω αναφέρω, τους οποίους και εσείς αποδέχεστε στο κείμενο σας.

Μάλιστα κατόπιν δικών μου ενστάσεων προβληματιστήκατε εντόνως, αλλά στο τέλος δώσατε κατά πλειοψηφία την δεύτερη παράταση, συνεκτιμώντας και πράττοντας κατ’εξαίρεση, δηλαδή ότι σας λέει η Ενωτική Πρωτοβουλία τώρα στην ανακοίνωσή της με απόλυτο και σαφή τρόπο. Συγκεκριμένα η παρέμβαση της ενωτικής πρωτοβουλίας έχει να κάνει με μικρή παράταση λίγων ημερών που ζητηθήκαν για αντικειμενικούς λογούς, ώστε να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα και να κατατεθούν προσφορές και από άλλους διαγωνιζόμενους, κάτι που δεν κατάφεραν λόγω προβλημάτων λειτουργίας του συστήματος, και όλα αυτά στα πλαίσια της νομιμότητας φυσικά και των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα κρίνουν αν στέκει ή όχι το αίτημα τους, και κατά το μέρος που μας αφορά και μόνο. Όλα αυτά ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής διαγωνιζομένων, αναγνωρίζοντας όλοι μας πόσο σημαντική είναι για ένα τόσο μεγάλο και πρωτότυπο έργο, για την υλοποίηση του και την λειτουργία του κατά το καλύτερο τρόπο.

Εμβόλιμα εδώ να αναφέρω ότι με την νέα νομοθεσία για την λειτουργία των δήμων, αφαιρέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και ανατέθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή σημαντικότατες αποφάσεις, καθιστώντας πλέον την επιτροπή όργανο νευραλγικής σημασίας για το Δήμο. Επίσης σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία αλλά και τις μεθοδεύσεις των συνεργαζομένων παρατάξεων της δημοτικής αρχής, η αντιπολίτευση κατέχει μόνο μια θέση, επί συνόλου επτά στη επιτροπή και την όποια εκπροσωπώ εγώ, κατόπιν σχετικής

απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου. Περαιτέρω, λόγο της ειδικότητας μου του

οικονομολόγου και με την εμπειρία μου από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, συμβάλλω

ενεργά στη σωστή και αποτελεσματική λειτουργιά της επιτροπής, κυρίως σε σύνθετα οικονομικά και όχι μόνο ζητήματα. Το ίδιο κάνουν και άλλοι συνάδελφοι της παράταξής μας, όπου τους έχει ζητηθεί και αυτή είναι και η βούληση και θέση μας η οποία εκφράστηκε πολλαπλώς και δημόσια από τον επικεφαλής της κ. Τάκη Λουκόπουλο.


Ενημερωτικά ακόμη να πω ότι το έργο του Χ.Υ.Τ.Υ. αφορά ένα από τα μεγαλύτερα έργα που διεκδίκησε και πέτυχε η δημοτική αρχή Λουκόπουλου, καθώς και πρωτοποριακό μαζί με παρόμοια έργα που ξεκινάνε τώρα στην Ελλάδα. Συνίσταται δε στη δημιουργία εργοστάσιου επεξεργασίας απορριμμάτων, εκ των οποίων, το μεγαλύτερο μέρος θα αξιοποιείται δημιουργώντας έσοδα και απασχόληση εργαζομένων για το Δήμο μας και μόνο ένα μικρό μέρος θα καταλήγει στη χωματερή. Είναι ένα έργο άνω των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει την δημιουργία του εργοστασίου και την λειτουργά του τα πρώτα χρόνια.


Κατά τα λοιπά τώρα, τα υπονοούμενα της ανακοίνωσης για την παράταξη του κ.

Λουκόπουλου τόσο σε ζητήματα συμπεριφορών, όσο και διαχείρισης, στερούνται προφανώς σοβαρότητας, ποσώς δε όταν και εσείς οι ίδιοι το γνωρίζετε, αλλά κυρίως η κοινωνία που μας κρίνει. Αντιθέτως, τα θέματα αυτά χρήζουν προσοχής στην παράταξή σας, αλλά και στους συμπράττοντες με τους οποίους από κοινού ασκείτε την διοίκηση του Δήμου. Ιδιαίτερα δε αν κρίνουμε από τους συσχετισμούς και τις διαδρομές του καθενός στην τελευταία εκλογικήαναμέτρηση, καθώς και τα επακόλουθα που οδήγησαν στο σχηματισμό της σημερινήςδιοίκησης.


Τέλος, βασική θέση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας είναι και παραμένει, παρά τα προβλήματα, η ειλικρινής στήριξη της Δημοτική Αρχής, ιδιαίτερα μάλιστα σε έργα που εμείς δρομολογήσαμε , ασκώντας παράλληλα αυστηρή κριτική σε λάθη και παραλείψεις, χωρίς υστεροβουλίες, με σκοπό την πρόοδο και την ευημερία της Ναυπακτίας, σε ένα δύσκολο πλέον περιβάλλον, κάτι που και εσείς προφανώς θα επιθυμείτε και μας ανέθεσαν οι δημότες

μας για ένα καλύτερο μέλλον.


Με εκτίμηση,

Νικόλαος Δημητρόπουλος, Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας
121 προβολές0 σχόλια