Αναζήτηση

Έσμιξ' η προδοσία με το φιλί !!!

Έσμιξ' η προδοσία με το φιλί

έσμιξαν τα δάκρυα με την πληγή

έσμιξ' ο πόνος με το καρφί

έσμιξαν τ' αγκάθια με τη σάρκα

έσμιξ' η σ υ γ χ ώ ρ ε σ η με την α γ ά π η !

Ας σμίξουμε κι εμείς τη λ ο γ ι κ ή με την ψ υ χ ή μας

για να μπορέσουμε να σμίξουμε σαν Ά ν θ ρ ω π ο ι !!!


Lepantoporto
80 Προβολές0 Σχόλια