Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Αρλούμπες...

Με την έναρξη της νέας περιόδου για το δημοτικό συμβούλιο είχαμε επισημάνει την ύπαρξη δύο κυρίαρχων πολιτικών ρευμάτων στις συνεδριάσεις του.

Το ένα εξέφραζε τον ορθοπολιτικό λόγο και το άλλο τον λαϊκισμό. Και τα δύο ρεύματα έχουν κοινωνική χροιά, υπό την έννοια ότι βρίσκουν αποδοχή και κοινωνική νομιμοποίηση.

Οι απόψεις που εκφράζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καλύπτοντσι διαπαραταξιακά στο δημοτικό συμβούλιο.

Δυστυχώς όμως δεν μείναμε εκεί, μας προέκυψε κάτι αναπάντεχο, που τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό δεν υπήρχε πριν.

Αναφερόμαστε στις αρλούμπες που εκστομίζονται, που τείνουν στην καθιέρωση μιας ακόμα τάσης, αυτής της αρλουμπολογίας.

Το φαινόμενο είναι επικίνδυνο να «ξεφύγει», για το λόγο ότι, κατά τον Λέων Τολστόι, το κλάσμα που εκπροσωπούν οι φορείς τους ο παρονομαστής του τείνει στο άπειρο ή απλούστερα έχουν έλλειμμα α υ τ ο γ ν ω σ ί α ς.

Το Lepantoporto, γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε, προσπαθεί να προάγει τον ορθοπολιτικό λόγο και μόνον.

122 προβολές1 σχόλιο