Αναζήτηση

Βιολογικός 'Ανω Χώρας. Ξεκινά το έργο

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) Άνω Χώρας» και άμεσα ξεκίνησαν οι εργασίες. Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και φορέας κατασκευής του ο Δήμος Ναυπακτίας.

Το έργο προϋπολογισμού 967.741,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας με compact σύστημα, δεξαμενή εξισορρόπησης - αντλιοστάσιο ανύψωσης, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, φρεάτιο εξόδου - αγωγό διάθεσης, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, οικίσκο εξοπλισμού και εξυπηρέτησης εγκατάστασης.


Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του έργου.


Σημειώνεται ότι, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της Άνω Χώρας, της Κάτω Χώρας, αλλά και να δέχονται ποσότητες βοθρολυμάτων από άλλα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ναυπακτίας.

7 προβολές0 σχόλια