Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Γιατί πράγμα μιλάμε...

του Λεωνίδα Αναγνώστου - Ιατρού Μικροβιολόγου


Επειδή πολλοί γράφουν ότι προτιμούν τη φυσική ανοσία από τον εμβολιασμό ας διαβάσουν τα παρακάτω για να καταλάβουν γιατί πράγμα μιλάνε μια και πιπιλάνε άγνωστες περιοχές γνώσης. Αν καταλάβουν τι διαβάσανε ας αναζητήσουν τη μαμά τους αν έχει ακόμη γάλα να τη θηλάσουν ώστε να πάρουν μια ακόμη δόση φυσικής ανοσίας γιατί για να κυοφορηθούν ακόμη μια φορά μάλλον θα τους πέσει στενή η κοιλία της μάνας τους.

Ανοσία είναι η ιδιότητα του οργανισμού να αμύνεται σε κάποιον εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα και να μην υφίσταται τις συνέπειές του. Την ιδιότητα αυτή αναπτύσσει ο οργανισμός με τη βοήθεια ενός πολύπλοκου συστήματος που λέγεται ανοσοποιητικό σύστημα. Ανοσολογική αντίδραση Είναι το σύνολο των μηχανισμών τους οποίους επιστρατεύει ο οργανισμός για να αμυνθεί εναντίον ενός δυνητικά βλαπτικού παράγοντα στον οποίον εκτίθεται. Η ανοσία διακρίνεται σε φυσική και σε επίκτητη. Φυσική είναι η ανοσία που διαθέτει ο άνθρωπος από τη γέννησή του κι αυτή οφείλεται σε διάφορους αμυντικούς μηχανισμούς που έχουν «τυπωθεί» στο έμβρυο κατά την ενδομήτρια ζωή ή έχουν αναπτυχθεί στο βρέφος κατά τη διάρκεια του θηλασμού, με έτοιμες αμυντικές ουσίες που παίρνει το βρέφος από τη μητέρα μέσω του γάλακτος. Επίκτητη είναι η ανοσία που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της ζωής και δεν προϋπήρχε. Με το μηχανισμό αυτό ο οργανισμός, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με κάποιο βλαπτικό παράγοντα, τον «τυπώνει» στην ανοσοποιητική μνήμη του και αναπτύσσει μηχανισμούς αυτοπροστασίας σε ενδεχόμενη επόμενη επαφή. Σε αυτή τη διαδικασία στηρίζονται και οι εμβολιασμοί. Με τον εμβολιασμό εισάγουμε κάποιον βλαπτικό παράγοντα ειδικά επεξεργασμένο, το εμβόλιο, σε ελεγχόμενες ποσότητες στον οργανισμό και τον προκαλούμε να «μάθει» να τον αναγνωρίζει στο μέλλον και να αμύνεται σε αυτόν. Οι μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού και οι τρόποι βελτίωσής τους είναι αντικείμενο της ανοσολογίας.

97 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων