Αναζήτηση

ΔΕΥΑΝ: Κατασκευή του φρεατίου στο αντλιοστάσιο Ρέκα, στην Παλαιοπαναγιά

Πρόσκληση για την «Κατασκευή φρεατίου διαχωρισμού λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή του αντλιοστασίου Ρέκα»


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Κατασκευή φρεατίου διαχωρισμού λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή του αντλιοστασίου Ρέκα»

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 23.957,99 € έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 202/28-5-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω «Κατασκευή φρεατίου διαχωρισμού λυμάτων και ομβρίων στην περιοχή του αντλιοστασίου Ρέκα» μέχρι την 09/06/2020, αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση.


Μετά την εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι το συντομότερο θα λυθεί ένα οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παραλία της Παλαιοπαναγιάς.


163 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων