Αναζήτηση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την δημιουργία ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 597.928,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(482.200,00€, άνευ Φ.Π.Α.)


Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου και το έργο θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

136 προβολές0 σχόλια