Αναζήτηση

ΕΝΩΤΙΚΉ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Σχέδιο προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΩΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ.


Το παρακάτω σχέδιο που επεξεργάστηκαν τα στελέχη μας αποσκοπεί στην

ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο

Δήμο μας αλλά και ενέργειες και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την οικονομία ώστε να ξεπεραστεί η κρίση με τις δυνατόν λιγότερες απώλειες. Συγκεκριμένα

αποτελείται από τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει:

Α. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Γενικός κανόνας για την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών καθώς και των

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας, προτείνεται να

ισχύσει:

• Απαλλαγή από δημοτικά τέλη κλπ. για 4 μήνες με δυνατότητα επαναξιολόγησης, για περαιτέρω επέκταση κατά περίπτωση.

• Αναστολή καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων μέχρι 31/12/2020, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου.

Ειδικότερα:

• Απαλλαγή κατά 100% των πολιτών που απολύθηκαν λόγω Κορωναιού καθώς και των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που

ανεστάλη ή διακόπηκε η λειτουργία τους.

• Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων που το εισόδημά τους μειώνεται στο 50%, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με

περιορισμένη τη δραστηριότητά τους και με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων.

• Απαλλαγή κατά 50% των εργαζομένων και συνταξιούχων του αγροτικού τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι).

• Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, εφόσον δεν λειτουργήσουν, έως την

επαναλειτουργία τους . Αποδεικτικό στοιχείο, για τους εργαζόμενους που θα εργάζονταν σε τουριστικές επιχειρήσεις κι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω μη λειτουργίας αυτών, μπορεί να αποτελέσει η

βεβαίωση εργοδότη ή ένσημα ΙΚΑ ή όποιο αντίστοιχο στοιχείο ότι το

προηγούμενο έτος απασχόλησης στον συγκεκριμένο κλάδο.

• Απαλλαγή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες,

παραλίες) σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του Κορωναιού και δεν κάνουν χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου

χώρου.

• Απαλλαγή είσπραξης των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδωνκαθώς και του τέλους παρεπιδημούντων των πληγεισών επιχειρήσεων, έως 31/12/2020

Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων, μέχρι 31-12-2020, στις οφειλές όλων των δημοτών.

• Απαλλαγή καταβολής τροφείων στούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούςκαι παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.

• Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργίας τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρονται στις σχετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

• Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων.

• Απαλλαγή πλήρης των τελών ταφής, για όλους και σε όποια κοιμητήρια επιβάλλονται.

• Αναστολή όλων των προγραμματισμένων διακοπών υδροδότησης λόγω οφειλών.(ΔΕΥΑΝ)

• Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη ζώνη λιμένος.(Λιμενικό Ταμείο)

• Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων των Κυλικείων των Σχολείων, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά( Σχολικές Επιτροπές)

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, τα ανωτέρω μέτρα, απαιτείται το άνοιγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την πλευρά του Δήμου ή όποιο άλλο πρόσφορο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, καθώς και προσδιορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών όπου απαιτείται.


Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


• Αύξηση της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο επιπλέον άμεσες προμήθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας..

• Αξιοποίηση με παράλληλη ενίσχυση της δομής «Κοινωνικό Συσσίτιο» για επιπλέον σίτιση (εκτός των σημερινών ωφελουμένων) και άλλων ανήμπορων συμπολιτών μας, με την συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

• Επιπλέον ενίσχυση – στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και κυρίως του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που απέδειξε περαιτέρω την χρησιμότητά του, μέσω της

σημαντικής κοινωνικής παρουσίας και προσφοράς του στην κρίση.

• Έκτακτο επίδομα, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν, σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», και σε όλους όσους έρχονται σε άμεση επαφή με

τους πολίτες.

• Επέκταση σ’ αυτούς του Δώρου Πάσχα όπως έγινε για τους Υγειονομικούς


Γ. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΔ


Για να ανταπεξέλθουν οι Δήμοι στα μέτρα ανακούφισης των πολιτών και των

επιχειρήσεων αλλά και των δικών τους αυξημένων δαπανών λόγο της κρίσης

που προκαλεί η πανδημία θα πρέπει να υπάρξει ένα διεκδικητικό πλαίσιο στο

οποίο προτείνουμε τα εξής:

• Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, που θα αποτρέψει την κατάρρευση τους, από την μείωση των ανταποδοτικών εσόδων και όχι με δανεισμό.

• Έκτακτη στελέχωση και στήριξη των υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικών δράσεων και η ανανέωση για δύο έτη, όσων συμβάσεων εργαζομένων των ΟΤΑ λήγουν.

• Παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και διεύρυνση των

περιπτώσεων που περιλαμβάνει έως τώρα.

• Να μην ισχύσει, ειδικά για φέτος, η ανταποδοτικότητα, σε όλους τους Δήμους της χώρας, λόγω της έκτακτης ανάγκης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ισοσκελίσουν την όποια απώλεια εσόδων.

• Μείωση στο μισό της χρέωσης του τιμολογίου της ΔΕΗ προς τις ΔΕΥΑ και τους Δήμους.

• Πρόβλεψη ενός έκτακτου προγράμματος από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων

για την προμήθεια των προβλεπόμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας, και προστασίας των χώρων με υλικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, ειδικότερα δε για τις υπηρεσίες καθαριότητας και την προμήθεια μηχανημάτων, ανταλλακτικών κλπ.


Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ


• Επιτάχυνση των μεγάλων έργων των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ που διεκδίκησε και έλαβε η παράταξή μας στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, καθώς και των μικρότερων έργων του Δήμου μας.

• Επειδή η λειτουργία και ο ρόλος των Κέντρων Υγείας Ναυπάκτουκαι Άνω Χώρας είναι κομβικός πλέον διότι η επιδημία δεν έχει επαλειφθεί λαμβάνοντας υπόψη την υγεία των κατοίκων αλλά και των

επισκεπτών απαιτείται άμεση παρέμβαση του Δήμου για την επάρκεια προσωπικού, υλικών και μέσων που είναι απαραίτητα εν όψει και του καλοκαιριού που είναι αυξημένες οι απαιτήσεις.

• Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ειδικότερα όσον αφορά την επισκεψημότητα εν όψει καλοκαιριού.

• Συνεργασία και συντονισμός με τους φορείς του Δήμου στα ειδικότερα ζητήματα που τους αφορούν.

• Ειδικότερη συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ για άμεσες ενέργειεςπροβολής εκδηλώσεων κλπ κινητοποιώντας τους εταίρους της και τους επαγγελματίες του κλάδου, δεδομένης και της εμπειρίας της από τα προηγούμενα χρόνια.


Με αυτές τις παρεμβάσεις και με συνεργασία όλων μας η παράταξη μας πιστεύει ότι με το πλαίσιο και τις δράσεις που προτείνει και με σκληρή δουλειά όλων μας θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε την κρίση και τα προβλήματα με τον καλύτερο τρόπο για όλους μας, αλλά και την επόμενη μέρα που αφορά τον τόπο μας.


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΕΝΩΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .

44 προβολές1 σχόλιο