Αναζήτηση

ΕΣΠΑ 2014-2020

Μόλις το 30% του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει απορροφηθεί.

Η αναθεώρηση του προγράμματος με τη μεταφορά πόρων από έργα που δεν «τραβάνε» και δεν έχουν τύχη να ολοκληρωθούν έγκαιρα, δηλαδή έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, είναι κρίσιμη προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια κοινοτικών πόρων.

Με βάση τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί μόλις το ένα τρίτο των πόρων του ΕΣΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 19,7 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης, δηλαδή τόσο οι κοινοτικοί όσο και οι εθνικοί πόροι, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πληρωμές ύψους 6,6 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ εκτείνεται μεταξύ 2014 και 2020, αλλά η τελική ημερομηνία για το κλείσιμο του προγράμματος με βάση τον κανόνα ν+3, είναι το 2023. Αν και το 2023 δείχνει να είναι ακόμη μακριά, εντούτοις τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά και ο κίνδυνος απώλειας πόρων από αστοχίες και καθυστερήσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Το γεγονός ότι έξι χρόνια μετά την επίσημη έναρξη του προγράμματος έχει απορροφηθεί μόλις το ένα τρίτο των πόρων, δείχνει ότι ο ρυθμός παραγωγής έργων παραμένει προβληματικός και η πρόταση της ελληνικής πλευράς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακατανομή των πόρων μεταξύ των προγραμμάτων θα πρέπει να αποκλείει νέες αστοχίες.

Σημειώνεται ότι ο κανονισμός του ΕΣΠΑ επιτρέπει τη μεταφορά πόρων μεταξύ των προγραμμάτων μόνο μία φορά και αυτό θα πρέπει να γίνει εντός του 2020.

Πρόσθετο πονοκέφαλο δημιουργεί το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. για την αναθεώρηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ, θα γίνεται παράλληλα με τη διαπραγμάτευση για την κατανομή των πόρων της επόμενης περιόδου, φέροντας τη χώρα μας στη δύσκολη θέση να αξιώνει αυξημένους πόρους για τη νέα προγραμματική περίοδο σε συγκεκριμένους και ευαίσθητους τομείς, όταν δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την απορρόφηση των ήδη διαθεσίμων.

35 προβολές0 σχόλια