Αναζήτηση

Ετήσια συνάντηση με τους φοιτητές

Τήν Πέμπτη 2 Ἰανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε ἡ συνάντηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου μέ τούς Φοιτητές τῆς Ναυπακτίας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου στό νέον ἔτος.

Τό φετινό «Φοιτητικό» περιελάμβανε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας, τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ θέμα «Ὁ ποιητής ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος», συζήτηση μέ τούς φοιτητές, τήν κλήρωση γιά τέσσερεις φοιτητές ἀπό τό ταμεῖο εὐποιΐας καί δεξίωση ἀπό τίς κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος διάρθρωσε τόν λόγο του σέ τρία μέρη.

Στό πρῶτο ἀνέλυσε τήν ἔννοια τῆς ποίησης ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, τόν ὁρισμό της, τά εἴδη καί τά γένη της καί μίλησε γιά τήν σχέση τῆς ποίησης μέ τήν θρησκεία.

Στό δεύτερο μέρος ἀναφέρθηκε στόν ἅγιο Γρηγόριο ὡς «γεννημένο ποιητή», ἀφοῦ ἡ ποίηση καί ἡ μουσικότητα ἀνέβλυζε ἀπό μέσα του καί ὁ λόγος του, εἴτε πεζός εἴτε ἔμμετρος, ἦταν πάντα ποιητικός, κατά τόν ἀείμνηστο διακεκριμένο πατρολόγο Παναγιώτη Χρήστου. Ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Γρηγόριος αἰτιολογοῦσε τήν σύνθεση τῶν ποιημάτων του σέ τρεῖς λόγους: γιά νά διατυπώνη τήν σκέψη του μέ συντομία, γιά νά προσφέρη τούς νεαρούς φίλους τοῦ λόγου τέρψη καί ὠφέλιμη ἀνάγνωση, καί γιά νά ἀποδείξη ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν ὑστεροῦν στήν λογοτεχνία ἀπό τούς ἔξωθεν σοφούς.

Στό τρίτο μέρος ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε στούς φοιτητές ὁρισμένα ποιήματα ἀπό τά θαυμάσια ποιήματα (408 σωζόμενα ποιήματα μέ 18.000 στίχους) τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, σχολιάζοντάς τα ὅπου ἦταν ἀπαραίτητο.

Ἀκολούθησε δεξίωση πού προσέφεραν στούς φοιτητές οἱ κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ναυπάκτου.

52 προβολές0 σχόλια