Αναζήτηση

Ηλεκτρονικά η δήλωση των αδήλωτων τ.μ. ακινήτων στους δήμους

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δηλωμένο το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εξετάζεται από το υπουργείο Εσωτερικών η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας όπου οι υπόχρεοι θα δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στους δήμους όπου ανήκουν. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, διάστημα στο οποίο εκτιμάται ότι θα έχει εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020».

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν. Σημειώνεται ότι τις προσεχείς μέρες αναμένεται να εκδοθεί απόφαση που θα προβλέπει την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, αλλά και για πάγια επίλυση του προβλήματος αυτού έως τις 30 Ιουνίου 2020.

124 προβολές0 σχόλια