Αναζήτηση

Η Αθήνα πρωτεύουσα

Στις 18 Σεπτέμβρη 1834- σαν σήμερα- η Αθήνα γίνεται επίσημα Πρωτεύουσα του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους (από το 1828 ήταν στο Ναύπλιο).

Γράφει ο Γιώργος Κατσάνος

Τότε η Αθήνα ήταν ένα μεγάλο χωριό με 7.000 κατοίκους, που απλωνόταν γύρω από την Ακρόπολη, με κέντρο την Πλάκα.

Την Πρωτεύουσα διεκδικούσαν και άλλες πόλεις: Πειραιάς, Μέγαρα , Άργος, Κόρινθος και Ναύπλιο.

Προτιμήθηκε η Αθήνα λόγω των αρχαιοτήτων και της αγάπης του Όθωνα στην αρχαία Ελλάδα (λίκνο αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού).

Σ' αυτό είχαν και την έγκριση Ευρωπαίων Κυβερνητών (οι Ευρωπαίοι είχαν και έχουν λόγο για τα δικά μας θέματα). Οι Αθηναίοι, με επιστολή τους ζήτησαν από τον Όθωνα να εγκρίνει: "Μεγαλειότατε, Βασιλεύ Οι υπογεγραμμένοι πίπτουσι ευσεβάστως εις τους πόδας του θρόνου της Αυτού Μεγαλειότητος του ευσεβάστου Βασιλέως των, παρακαλώντας τον να ευαρεστηθή να τιμήση την πόλιν των με την Καθέδραν της Κυβερνήσεώς του..."


11 προβολές0 σχόλια