Αναζήτηση

Η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο. Είναι τρόπος ζωής!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

( Κάθε 3 Δεκέμβρη)


Γράφει ο Γιώργος Κατσάνος

Άτομα με αναπηρία είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή καλύτερα με ειδικές δυνατότητες.Πρόκειται για περιπτώσεις πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας( κώφωση, τύφλωση,ακρωτηριασμός, αυτισμός,.δυσλεξία, νοητική υστέρηση, διαταραχή λόγου κ.ά.).


Παγκόσμια υπάχουν 1 δισεκ.άτομα με ειδικές ανάγκες.Στη χώρα μας 1 εκατ.άτομα.

Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα στην καθημερινότητά τους (στιγματισμός, διακρίσεις, έλλειψη ιατρικής φροντίδας, μη πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα, στα δημόσια κτίρια, στους δρόμους, στις εκκλησίες,στα σχολεία, στην εργασία κ.ά.


Η σημερινή μέρα θέλει να υπενθυμίσει και ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, την τοπική κοινωνία και τις Κυβερνήσεις των Κρατών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την αξιοπρέπεια και την ευημερία ως και την ένταξή τους στην κοινωνία.


Τα άτομα ΑμεΑ μπορεί να έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, όμως έχουν και ειδικές δυνατότητες.


Η αναπηρία να μη θεωρείται εμπόδιο, αλλά τρόπος ζωής.

72 προβολές0 σχόλια