Αναζήτηση

Καλήν ημέραν άρχοντες... Χριστουγεννιάτικα κάλαντα

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα ξεκινάνε συνήθως με το γνωστό “Καλην ημέραν άρχοντες” και συνεχίζουν με χίλιες δυο διαφορετικές παραλλαγές, ανάλογα με τον τόπο που ψάλλονται αλλά ακόμα και αναλόγως στον χώρο στον οποίο ψάλλονται μια και διαφοροποιούνται μονίμως.

Η παραδοσιακή version είναι:

Καλήν ημέραν άρχοντες αν εί- αν είναι ο ορισμός σας Χριστού τη θεία γέννηση να πω- να πω στ’ αρχοντικό σας

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βη- εν Βήθλεέμ τη πόλη οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει- χαιρεί η φύσις όλη

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φά- εν φάτνη των αλόγων ο Βασιλεύς των ουρανών και ποι- και ποιητής των όλων.

Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε πέτρα- πετρά να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια- χρονιά πολλά να ζήσει!

43 προβολές1 σχόλιο