Αναζήτηση

Καλημέρα σας κύριε δήμαρχε

Κύριε δήμαρχε Το Lepantoporto σήμερα σας απευθύνει μία καλημέρα ουδέτερη, ούτε γλυκιά, ούτε πικρή.

Η αφορμή της επικοινωνίας μας έγκειται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε σύγχυση σχετικά με την πληροφόρηση που επικρατεί γύρω από τα εκκρεμή θέματα. Μαθαίνουμε για τις συνεχείς επαφές σας στην πρωτεύουσα, αλλά δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτών των επαφών.

Τί γίνεται με το τουριστικό καταφύγιο, θα προχωρήσει; Τί γίνεται με τον πεζοδιάδρομο, θα προχωρήσει; Τί γίνεται με την ανάπλαση, θα ξεκινήσει; Τί γίνεται με την πλωτή εξέδρα, θα παραμείνει; Τί γίνεται με το Ξενία, θα συνεχίσει;

Τί γίνεται με τους εργοταξιακούς χώρους, θα πωληθούν;

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα και ακόμα περισσότερες οι διαφορετικές εκτιμήσεις που κυκλοφορούν. Έχουμε την άποψη ότι ο χρόνος αφότου αναλάβατε τη διοίκηση του δήμου είναι επαρκής για την πλήρη ενημέρωσή σας. Αποτελεί χρέος σας προς τους πολίτες η λεπτομερής ενημέρωση για όλα τα εκκρεμή θέματα που έχουν δρομολογηθεί από την προηγούμενη διοίκηση.

Εσείς θα αποφασίσετε τον τρόπο, αλλά οι πολίτες επιζητούν την ενημέρωση. Ο ενημερωμένος πολίτης κρίνει και πληροφορεί σ ω σ τ ά!

183 προβολές0 σχόλια