Αναζήτηση

Κατάργηση δουλείας

Σαν σήμερα- 25 Φεβρουαρίου 1822- καταργήθηκε επίσημα η δουλεία στη Χώρα μας.

Γράφει ο Γιώργος Κατσάνος

Υπάρχει το έγγραφο , με αρθ.151, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, που εκδόθηκε στην Κόρινθο 25 Φεβρουαρίου 1822 και υπογράφεται από τον Αρχιγραμματέα της Επικράτειας: "Γνωστοποιείται κατ' επιταγήν της Διοικήσεως... Α.Είναι απαγορευμένον άχρις εκδόσεως ειδικού νόμου να πωλώνται και ν' αγοράζονται, καθ' όλην την Ελληνικήν Επικράτειαν, άνθρωποι εκατέρωθεν των γενών παντός Έθνους...".

Δούλοι και δουλεμπόριο υπήρχαν από την αρχαιότητα. Γινόταν φανερά. Ο άνθρωπος ήταν πράγμα, ήταν εμπόρευμα. Η ζωή του ήταν στα χέρια του αφεντικού.

Δυστυχώς,και σήμερα βλέπουμε κάποια μορφή δουλείας (σύγχρονοι δούλοι) με άλλα χαρακτηριστικά και τακτικές - παράνομη διακίνηση και εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση, παρενόχληση και βιασμοί- πράγμα που βλέπουμε στις μέρες μας και βουίζει ο τόπος-και κάθε είδος στέρησης ελευθερίας.

11 προβολές0 σχόλια