Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας την 30/7/2020

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

Ναυπακτίας»

Καλείστε την Πέμπτη 30-7-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια

περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης12:30 και ώρα λήξης 13:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου

ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του

Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Αντιρρίου, ως δεύτερη έδρα του ΠΑΣ Ναυπακτιακού Αστέρα για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Η συνεδρίαση για το 1ο θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών κατάθεσης δικαιολογητικών του αθλητικού σωματείου.

2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.,

Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στον Δήμο Ναυπακτίας κατά την περίοδο 2020-

2021.

Η συνεδρίαση για το 2ο θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της προθεσμίας για την ένταξη στο πρόγραμμα μαθητείας.

3. Εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπακτίας προς τον πρόεδρο της κοινότητας Αμπελακιώτισσας.

Η συνεδρίαση για το 3ο θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμιών.


Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης

16 προβολές0 σχόλια