Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας


Καλείστε την Παρασκευή 18-9-2020 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 11:30 και ώρα λήξης 12:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

· Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω αναγκών που προέκυψαν για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού και απόδοσης κρατήσεων.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης


5 προβολές0 σχόλια