Αναζήτηση

Κ α λ ή   χ ρ ο ν ι ά!

Το Lepantoporto εύχεται για το νέο έτος


Αλληλεγγύη!


Συλλογική συνείδηση!


Συστολή του Εγώ!


Διαστολή του Εμείς!

Ας κυριαρχήσει η ιδιότητα «ά ν θ ρ ω π ο ς»!

Lepantoporto

32 προβολές0 σχόλια