Αναζήτηση

Μήνυμα Ερυθρού Σταυρού

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020


Η διορατικότητα και η επιμέλεια του Ερυθρού Σταυρού

Με μία αναδρομή στο σύνολο των ανθρωπίνων ενεργειών τα τελευταία

χρόνια, θα μείνει κανείς εμβρόντητος μπροστά στην πρόοδο ,την ανοδική

πορεία της επιστήμης, τον ορμητικό τρόπο εξέλιξης της τεχνολογίας και

του τεχνικού τομέα καθώς και της εξελισσόμενης ανάπτυξης. Όσο όμως

θαυμάζει κανείς αυτά τα επιτεύγματα τόσο αποκαρδιωτική προβάλει η

αδυναμία του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που απορρέουν από

αυτές τις νέες συνθήκες.

Η ανισότητα που έχει αυξηθεί παγκοσμίως καθώς και ζητήματα ηθικά,

ανθρωπιστικά και κοινωνικά, υπερδιογκώνουν τις γνήσιες και

αυθεντικές ανάγκες στιγματίζοντας βαριά την εικόνα των ημερών μας.


Καταγράφοντας την κοινωνική πραγματικότητα ο Ερυθρός Σταυρός με

μια αξιοσέβαστη και λαμπρή παρουσία πάντοτε διορατικός και

επιχειρησιακός , χωρίς ίχνος κιβδηλείας αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τις

ευπάθειες του γενικού συνόλου. Αλληλέγγυος απέναντι σε ανθρώπους

που δυσπραγούν, δίπλα σε ανθρώπους όπου απειλούνται στον τομέα

της ασφάλισης , της υγείας, της στοιχειώδους επιβίωσης, της ακραίας

φτώχειας και του υποσιτισμού αποπειράται για την στερέωση της

συλλογικής ευημερίας .


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για υψηλούς στόχους και

υπέρτατες αξίες που θέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , οι οποίοι

μετουσιώνουν την πίστη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση.


Προβάλλοντας τις σωστές προτεραιότητες και τους σωστούς

προσανατολισμούς και κατέχοντας την θαυμαστή δυνατότητα να

υπερβαίνουμε το φράγμα των αντιθέσεων που διαχωρίζουν άτομα και

έθνη αιρόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Αφουγκραζόμενοι με τα

οξυμένα αισθητήρια του επαγγελματικού προσωπικού και την

δραστηριοποίηση των εθελοντών μας , επιχειρούμε σήμερα μέσα από

χιλιάδες δράσεις καθημερινά να μειώσουμε τις ευπάθειες, να

προωθήσουμε τον εγκοινωνισμό των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα.

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το έμμισθο προσωπικό

σχετίζονται με την αφύπνιση της προσφοράς και της δοτικότητας από

τον άνθρωπο για το συνάνθρωπο. Αποτελούν αναμφίβολα το πιο

ζωντανό κοινωνικό κύτταρο στις μέρες μας, επιτυγχάνουν ένα συνεκτικό

κοινωνικό δεσμό , και θέτουν εαυτό σε όποιες δυσμενείς κι επικίνδυνες

συγκυρίες παρουσιαστούν π.χ. την πανδημία SARS-Cov 2.


Με καινοτόμες δράσεις, εμπειρία και γνώση ο Ερυθρός Σταυρός μελετά

και με ορθοφροσύνη διακρίνει τις απειλές που θα αντιμετωπίσει ο

άνθρωπος, οι οποίες εκπηγάζουν από την εμφανιζόμενη κλιματική

αλλαγή και τα σημαντικά οικολογικά προβλήματα .


Η αύξηση των φυσικών καταστροφών που προκαλείται από την

κλιματική αλλαγή με καύσωνες , πλημμύρες , πυρκαγιές και σεισμούς

θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα των ανθρώπων και

τούτο αποδεικνύεται από την παρουσία μας στην πρώτη γραμμή επι

παραδείγματι στις πλημμύρες στην Θεσσαλία και Κρήτη , τον σεισμό στο

νησί της Σάμου. Η επίκληση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

νοηματοδοτεί την άμεση ανάγκη να αναλάβουμε μια εκστρατεία

ευαισθητοποίησης και συστηματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των

πολιτών .


Υποστηρίζουμεποστηρίζουμε την ειρήνη και την αξιοπρέπεια σε κάθε γωνιά της

Ελλάδας για πάνω από έναν αιώνα και θα είμαστε πάντα εκεί για να

παρέχουμε υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια

καταστροφή ή κρίση.

Όσο υπάρχουν Άνθρωποι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει

ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του στις δυσκολίες.


Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,


Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ

Dr. Αντώνιος Αυγερινός

Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.

7 προβολές0 σχόλια