Αναζήτηση

Μια απέραντη α γ κ α λ ι ά !

Πίσω από τη μαυρίλα, τη μιζέρια, την γκρίνια του κόσμου

Πίσω από τη σκιά τούτης της δύσκολης χρονιάς

Υπάρχει ένας κόσμος σ ώ ο ς

Ένας κόσμος που ξέρει να χαμογελά

Να α γ κ α λ ι ά ζ ε ι !

Να ο ν ε ι ρ ε ύ ε τ α ι !

Ένας κόσμος που ξέρει

να σ υ γ χ ω ρ ε ί !

Ένας κόσμος που ξέρει

να γεύεται εκείνη την ουσία που λαχταρά η ψυχή

Την ουσία της α γ ά π η ς !


Ας μιλήσουμε γιορτινά

με λόγια που περιμένει η ψυχή μας ν' ακούσει

Κι ας στολίσουμε τις μέρες τούτες

με το ά ρ ω μ α της προσφοράς και της αγάπης!


Χ ρ ό ν ι α π ο λ λ ά!


Lepantoporto

114 προβολές0 σχόλια