Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Μοντέλο πολιτικής πιο τεχνοκρατικό!

Με παρέμβασή του στα social media ο αναγνώστης μας Γ. Παπαδόπουλος επισημαίνει:

Είναι γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια, τις δημοτικές αρχές στην πόλη μας τις διέκρινε ένας ακραίος βολονταρισμός - η βούληση πρωτίστως και όχι η γνώση - εξου και η ανυπαρξία τεχνοκρατικού σχεδιασμού. Στα χρόνια που εγώ θυμάμαι, πολύ σπάνια οι πολιτικές επιλογές τέθηκαν υπό το κράτος της γνώσης ειδικών. Τις περισσότερες φορές αποφασίστηκαν από άσχετους με το αντικείμενο αιρετούς με κοντόθωρους όρους που οδήγησαν σε μια αποσπασματική λογική και έναν επαναλαμβανόμενο κατακερματισμό που έβλαψε σοβαρά την πόλη.

Είτε όμως μας αρέσει, είτε όχι, οφείλουμε να καταλάβουμε πως η πολυπλοκότητα του σημερινού διοικητικού πεδίου είναι τόσο μεγάλη που απαιτεί ένα μοντέλο πολιτικής κατά κάποιο τρόπο πιο "επιστημονικό", πιο τεχνοκρατικό. Μπορεί κάποιοι να θέλουν την πολιτική απόφαση να προηγείται της ειδημοσύνης όμως κανένα ορθολογικό θεμέλιο δεν υπάρχει εάν κατά κάποιο τρόπο η απόφαση δεν παραπέμπει στην ειδημοσύνη. Η πολιτική απόφαση πάντα "χρειάζεται" την προτεραία στιγμή της ειδημοσύνης αλλιώς κατασκευάζεις πέτρινες βρυσούλες, ρυάκια με γάργαρα νερά και πεζοδρόμια με κακοχυμένες τάβλες. Υπό αυτή την έννοια η χθεσινή αναφορά του Δημάρχου στην αρχιτεκτονική της Πάτρας, ( κάτι που επεδίωξαν και οι δυο προηγούμενοι) είθε να γίνει πραγματικότητα.

50 προβολές0 σχόλια