Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας & Δωρίδος (Αποκαύκου 16) σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Έκφραση γνώμης για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2021 • Έκφραση γνώμης για τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2021

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 30-10-2020 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γεώργιος Σιμάκης

4 προβολές
  • Facebook - White Circle