Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Καλείστε την Δευτέρα 11-5-2020 και ώρα 18:30 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης

με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ’αρ.40/31-3-2020 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ, το υπ’αρ.πρ.1822/16-3-2020 έγγραφο υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ, τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με ταεξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Διατύπωση προτάσεων και λήψη απόφασης για την τόνωση του τουριστικού

προϊόντος που συνδέονται με την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την στήριξη

των επαγγελματικών κλάδων και επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. (εισηγητής κ. δήμαρχος)


2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων

αναγκών) της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας (Επισκευή

έργων του Δήμου) (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)


Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης

53 προβολές0 σχόλια