Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Καλείστε την Τετάρτη 19-8-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα

λήξης 13:30. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:

typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και

του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της από 23/07/2020 επικαιροποιημένης υπ’ αριθμόν 33/2018

μελέτης και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του

έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

2. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης

του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ

ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ».

3. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7/2020 μελέτης και επιλογή της διαδικασίας

σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ( ποσό

256.680,00 € )


Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης

11 προβολές
  • Facebook - White Circle