Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων: Ενστάσεις για την Ανάπλαση στο Κεφαλόβρυσο

Προς:   τον κ. Δήμαρχο Ναυπακτίας

ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση μελέτης Ανάπλασης- Ανάδειξης των Πλατειών

Τζαβελαίων – Κεφαλοβρύσου στην Ναύπακτο»

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ναυπακτίας, εκφράζοντας την βούληση ανάπλασης των πλατειών Κεφαλοβρύσου και Τζαβελλαίων στην ανατολική συνοικία της πόλης, παρουσίασε την αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης –ανάδειξης  των δυο πλατειών, η οποία εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .


Η παρουσίαση της πρότασης αυτής πραγματοποιήθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.


Η δημόσια αυτή κατάθεση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής μας δίνει την ευκαιρία να καταθέσουμε τις δικές μας απόψεις, τόσο ως προς τις ακολουθούμενες διαδικασίες όσο και σε αυτή καθαυτή την αρχιτεκτονική πρόταση.


Πρέπει να αναφέρουμε ότι για μια ακόμη φορά συνεχίζονται οι πρακτικές του παρελθόντος με αποσπασματικές εκφράσεις, με  εικόνες φωτογραφικού ενδιαφέροντος και εικονικής πραγματικότητας, οι οποίες αποσπούν το βλέμμα από αυτό καθαυτό το αντικείμενο της ανάπλασης και προσανατολίζουν τη συζήτηση αποκλειστικά σε θέματα επιλογής υλικών. Με αυτό τον τρόπο πολύ σημαντικά λειτουργικά ζητήματα αποσιωπώνται.

Η περιοχή ανάπλασης των δυο πλατειών είναι η μόνη περιοχή που περιλαμβάνει 4

πλατείες σε ακτίνα μόλις 80,00 μ. Βρίσκεται επίσης μέσα στον παραδοσιακό οικισμό και κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.


Πάγια θέση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων είναι ότι το  βέλτιστο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, διαδικασία  που έχει θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΝ ήδη από το 2011 και είναι υποχρεωτική για κάθε αξιόλογο δημόσιο έργο καθώς εγγυάται την αξιοκρατία και το βέλτιστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας με πολλούς τρόπους το δημόσιο συμφέρον.


Είναι επίσης γνωστό ότι το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί την Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με απόφασή του (ΔΣ 161.2/2019), οπότε η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ενώ είναι μονόδρομος, στην προκειμένη περίπτωση έχει αποκλειστεί εντελώς.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας που επέλεξε η Δημοτική Αρχή είναι η παραγωγή μιας

αποσπασματικής πρότασης για τις  δύο μόνο πλατείες, μέσω της οποίας δεν μπορεί να εξάγει κανείς ασφαλή συμπεράσματα ως προς το βέλτιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.


Οι δύο προς ανάπλαση πλατείες έχουν τα εξής μοναδικά χαρακτηριστικά:

α. Βρίσκονται σε περιοχή πολύ σημαντική από χωροταξική και λειτουργική

άποψη

β. Βρίσκονται  σε ανοιχτή θέα με τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου

   

Ώς εκ τούτου η πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων δεδομένων των ανωτέρω

μοναδικών χαρακτηριστικών, είναι ότι ρέπει να εξασφαλιστούν πρώτιστα οι δικλείδες ασφαλείας και οι προδιαγραφές εκείνες που θα εγγυηθούν την ποιοτική αναβάθμιση των μελετών και το βέλτιστο αποτέλεσμα, όπως:


1)  Η ενοποίηση των  πλατειών με το δίκτυο των υπόλοιπων κοινόχρηστων χώρων της πόλης και των άλλων πλατειών της περιοχής.

2) Η ιστορία και οι μνήμες που συνοδεύουν τον χώρο (όπως παλαιότερες δραστηριότητες χρηστών, ιστορικά, λαογραφικά στοιχεία, και άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού θα πρέπει να ενταχθούν στο νέο σχεδιασμό της περιοχής παρέμβασης.

3) Ο σχεδιασμός πρέπει να παρέχει λειτουργική ευελιξία και τη δυνατότητα μετατροπής των πλατειών  σε χώρο φιλοξενίας εκδηλώσεων (όλων των ηλικιών)

4) Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ενσωμάτωσης σύγχρονων προσεγγίσεων

βιοκλιματικού σχεδιασμού, που θα εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και δροσισμού, με τη λειτουργική ένταξη του υγρού στοιχείου που πάντα κυριαρχούσε στην περιοχή.


Ολοκληρώνοντας, τονίζουμε ότι είμαστε θετικοί σε κάθε συζήτηση – συνεργασία που θα στοχεύει στην ενσωμάτωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στον πυρήνα κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας που έχει στόχο την βελτίωση της ζωής και της εικόνας της πόλης της Ναυπάκτου.

ο Πρόεδρος                    ο Γραμματέας

 Δημήτρης Λεωνίδας

Παπακωνσταντίνου       Φραγκούλης            

50 προβολές
  • Facebook - White Circle