Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Χρηματοδότηση με κριτήρια: Βήμα μπροστά

Για πρώτη φορά συνδέεται η κρατική χρηματοδότηση με την αξιολόγηση.


«Πρόκειται για μία τεράστια τομή», σημείωσε η Νίκη Κεραμέως και συμπλήρωσε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντικειμενικό σύστημα, με βάση το οποίο να προκύπτει η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.

«Εμείς προτείνουμε το 80% της χρηματοδότησης να δίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως είναι ο αριθμός φοιτητών, η γεωγραφική διασπορά των τμημάτων και ο αριθμός τους, και το 20% βάσει κριτηρίων ποιότητας, όπως είναι για παράδειγμα η έρευνα», ανέφερε η υπουργός.

«Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για βελτίωση. Να γίνουν τα πανεπιστήμιά μας ακόμη καλύτερα», επισήμανε.

Εξήγησε, επίσης, ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα κρίνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή, της οποίας οι αρμοδιότητες ενισχύονται.

«Συντελείται μία αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγή φιλοσοφίας», ανέφερε.

22 προβολές
  • Facebook - White Circle