Αναζήτηση
  • Lepantoporto

Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας

Οι «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» αναδύονται στη Ναύπακτο


Συναντήσεις πραγματοποίησε στις 12/05/2020 ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας Αριστομένης Χάρος μαζί με τον Πρόεδρο του

Παραρτήματος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Ναύπακτου,

Γεώργιο Κοντοχρήστο για το έργο «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» που

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης την

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας


Για το έργο συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα και τον

Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Τσουκαλά Κων/νο ενώ στη συνέχεια

συζήτησαν και με τον Πρόεδρο Σωματείου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Πρώην Μισθωτών Ναυπακτίας& Δωρίδας κ. Νταουσάνη Θωμά.


Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιδήμαρχος συμφώνησαν πως η κατάρτιση των

ηλικιωμένων στην ασφαλή χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ειδικά στην περίοδο του Covid-19, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.


Ο Πρόεδρος Σωματείου Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Πρώην Μισθωτών Ναυπακτίας& Δωρίδας εξέφρασε την άποψη πως η δημιουργία εθελοντικού δικτύου άσκησης

συνηγορίας μέσα στο υφιστάμενο δίκτυο των ΚΑΠΗ, ενεργοποιεί την τρίτη ηλικία στην άσκηση συνηγορίας και αξιοποιεί την εμπειρία και τη γνώση τους για τις ανάγκες

των κοινοτήτων τους.


Σημειώνεται πως, το έργο στοχεύει στην κατάρτιση 200 ατόμων ηλικίας 60 ετών και

άνω στην ασφαλή χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε 10 πόλεις της Ελλάδας

βελτιώνοντας άμεσα την ποιότητα διαβίωσής τους και συμβάλλοντας στην

προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους.


Με το πέρας της κατάρτισης, θα δημιουργηθεί ένα εθελοντικό δίκτυο στελεχωμένο από τους ίδιους τους

καταρτιζόμενους που θα συνεχίσουν να παρέχουν με την υποστήριξη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας τις υπηρεσίες τους στον τομέα αυτό.


Πληροφορίες στο Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας και στο Παράρτημα τηςΕΕΚΕ 2634029614 και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του μπορείτε να βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα:https://eeke-seniors.gr/


29 προβολές
  • Facebook - White Circle