ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Με τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο προσκήνιο ΄΄ Προτάσεις πολιτικής για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας . ΄΄

Η ελληνική οικονομία στις αρχές του 2020 βίωσε ένα ισχυρό εξωγενές σοκ, τοξέσπασμα της πανδημικής κρίσης Covid-19, με συνέπεια να ...