ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι σηματοδοτεί η απόρριψη αιολικού σταθμού στα Ακαρνανικά-  «Στρατηγικής σημασίας για την προστασία των όρνιων»

Στρατηγικής σημασίας εξέλιξη με πολλαπλές προεκτάσεις για την προστασία των Όρνιων και των κρίσιμων για αυτά βιότοπών τους αναμένεται να ...