ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλιβερή εικόνα…

Μεταλλαγμένα προϊόντα.Αυτός ο χαρακτηρισμός ταιριάζει στον κύριο και την κυρία που αποφάσισαν να αντιπαρατεθούν στην τηλεόραση εκφράζοντας αντίθετες απόψεις και ...